Electra

Electra

končatinový galvanický kúpeľ, je prístroj určený k aplikácii liečebného prúdu z vodného prostredia na horné a dolné končatiny. Pri prietoku prúdu z končatiny do končatiny sa objavuje polarizácia tkanív, ktorú je možné považovať za vnútrobunečnú i mimobunečnú prechodnú poruchu dynamickej metabolickej rovnováhy. Pri tejto poruche zasahuje organizmus neurohumorálne riadenou reakciou. Prejavom tejto polarizácie je v prvom rade hyperémia prevažne vo vlásočnicovej oblasti.
Končatinový galvanický kúpeľ sa najčastejšie indikuje pri:
 • postihnutí nervovej sústavy, ako sú vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, chabé obrny a stavy zvýšenia či zníženia dráždivosti motorických a senzitívnych nervov
 • degeneratívnych a chronických zápalových ochoreniach pohybovopodporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, svalovom reumatizme a ostatných formách mikrokĺbového reumatizmu poúrazových stavoch
 • vazoneurózach, kŕčoch lýtkového svalstva, syndróme nepokojných nôh, neskorších štádiách Sudeckovej atrofie a pri znížení tonusu svalstva končatín
Celkový upokojujúci účinok majú tzv. klesajúce prúdy, keď horné končatiny sú zapojené na kladný a dolné na záporný pól zdroja. Pri opačnom zapojení má aplikácia dráždivý účinok na vegetatívne nervstvo.

air-ico
4 x 13 airmasážnych trysiek - doplnkové vybavenie

Technické parametre

Maximálny objem vaničky na noy 2x27 l
Užitočný objem vaničky na nohy 2x14,5 l
Maximálny objem vaničky na ruky 2x24,5 l
Užitočnýobjem vaničky na ruky 2x13 l
Prívodteplej a studenej vody 2x3/4"
Maximálna teplota prívodu teplej vody 60°C
Príkon 2300 VA
Napájanie 230 V / 50(60) Hz
Hmotnosť 56 kg
Rozmery v mm (d x š x v) 1280 x 950 x 950-975
Presnosť merania prúdu +/- 10% z plného rozsahu
Presnosť merania času +/- 5s / hod.
Regulácia pracovného prúdu krížneho krok max 0,2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu krížneho max. 4 mA/s
Regulácia pracovného prúdu vo vaničke krok 2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu vo vaničke max. 50 mA/s
Rozsah prúdu v jednej vaničke 25 - 500 mA
Rozsah krížneho prúdu 0 - 30 mA
Počet elektród 9
Možnosť voľby polarity zdroja každá elektróda
Signalizácia polarity pri každej elektróde
Maximálne výstupné napätie 24 V
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54
---
Novinka - Perlička
Príkon 200 VA

Druhy prúdov

 • G - jednosmerný prúd
 • SM - sinus monofázam jednosmerne usmernená sínusovka 50 Hz
 • SD - sinus difáza, dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz
 • SC - sinus krátka perióda (CP), 1sec MF + 1 sec DF
 • SL sinus dlhá perióda (LP), 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 sec
 • FM - faradayov priebeh MF
 • FD - faradayov priebeh DF
 • FC - faradayov priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • FL - faradayov priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • TM - trojuholníkový priebeh MF
 • TD - trojuholníkový priebeh DF
 • TC - trojuholníkový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • TL - trojuholníkový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • CM - pílový priebeh MF
 • CD - pílový priebeh DF
 • CC - pílový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • CL - pílový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF

Výbava a funkcie

electra-sk-web

ELECTRA 4 komorový elektroterapeutický kúpeľ


ELECTRA 4- komorový kúpeľ bez elektroterapie


OVLÁDANIEManuálne vzduchové tlačidlá


Manuálne napúšťanie-keramické, nerezové ventily

Termostatická batéria

7" farebná dotyková obrazovka


Programovanie 30 vlastných programov


Séria až do 5 programov


Manuálne vypúšťanie do kanalizácie

Hygienická sprcha

O

O

PROCEDÚRYGalvanické, diadynamické, farradayove prúdy


8 Elektród 8 vo vaničkách 1 elektróda suchá


VZDUCHOVÁ MASÁŽ4 x 13 vŕtaných trysiek s dúchadlom

O

O

VYBAVENIEÚplné odvodnenie hydromasážneho systému

Nerezové prvky ovladania vane

Výškovo nastaviteľné nohy

Dokumenty

PDF

Leták A4

Fotogaléria - Electra

Electra
Electra
Electra
Electra
Electra
Electra Bubble
Electra Bubble
Electra Bubble
Electra Bubble
Electra Bubble

Copyright © 2016 Chirana Progress, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.