Salijet / Salijet Economy

Salijet

Prístroj je určený pre inhalačnú liečbu chorôb horných a dolných dýchacích ciest a všetkých typov zápalov priedušiek ako i ostatných bližšie nešpecifikovaných chorôb dýchacieho ústrojenstva. Inhalátor vytvára pomocou stlačeného vzduchu a trysiek hmlovinu požadovanej štruktúry, kvality a kvantity. Je riadený elektro pneumatickým systémom.

Technické parametre

  Salijet Salijet Economy
Príkon 80 VA 67 VA
Napätie zdroja 230 V / 50 Hz
Ovládacie napätie 24 V DC
Pracovný tlak ÷ 0,18 MPa
Množstvo stlačeného vzduchu (odporúčané) ÷ 50 l/min
Ohrev hmloviny v rozsahu 25 °C - 39 °C
Typ ochrany pred úrazom elektrickým prúdom trieda I.
Stupeň ochrany krytom IP 41
Hmotnosť v kg 12 10,5
Rozmery (d x š x v) v mm 500 x 330 x 300 500 x 310 x 300

Základné vybavenie

  • tvorba 3 druhov hmloviny (mokrá, jemná, zmiešaná)
  • ohrev hmloviny
  • nastavenie dĺžky procedúry

Doplnkové vybavenie

  • Konštrukcia prístroja umožňuje doplniť jeho základné prevedenie o nasledovné moduly, čím sa významne rozširujú možnosti použitia inhalátora ako aj účinnosť samotnej inhalácie. Uvedené moduly je možné vzájomne kombinovať, a tak zostaviť prístroj podľa požiadavky zákazníka.
  • modul ručného nebulizéra (mRN)
  • modul nosnej sprchy (mNS)*
  • modul vibračného režimu (mVR)*
  • modul impulzu (mI)*

*/ neplatí pre verziu Economy

Dokumenty

PDF

Leták A4

Fotogaléria - Salijet

Salijet
Salijet
Salijet Economy
Salijet Economy
Salijet - príslušentsvo
Salijet - príslušentsvo
Salijet - príslušentsvo

Copyright © 2016 Chirana Progress, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.