Firma Chirana Progress sa nachádza v meste Piešťany, ktoré je situované v prekrásnom prostredí údolia rieky Váh ohraničenej Považským Inovcom a Malými Karpatmi. Je zároveň aj svetoznámym kúpeľným mestom.

Prvá písomná zmienka o obci Piešťany je z roku 1113 a prvý opis kúpeľov „najliečivejších v Uhorsku“ je v diele Juraja Wernhera „De admirandis Hungariae aquis hypomnemation“ „O podivuhodných vodách Uhorska“, ktoré bolo vydané v roku 1549 v Bazileji.

Špecifická mikroklíma Piešťan s viac ako 2000 hodinami slnečného svitu, rieka Váh a blízkosť vodnej nádrže Sĺňava ako aj neďaleké pohorie Považského Inovca tvoria ideálne miesto pre rekreáciu, oddych, športové aktivity. Množstvo kultúrnych podujatí dopĺňa celkovú atraktivitu Piešťan.

Piešťany možno nazvať aj mestom „zdravia“ vzhľadom na zdroje termálnej vody a liečivého bahna, ktoré slúžia ako základ pre poskytovanie liečebných procedúr v kúpeľoch Piešťany. Z hľadiska balneoterapie majú Piešťany svetové meno a sú zamerané na liečbu pacientov pohybového aparátu, nervového systému, reumatických chorôb a poúrazových stavov. Termálna voda sa postarala aj o zrod liečivého bahna, ktoré je z hľadiska chemického zloženia svetovým unikátom. Spolu s ďalšími liečebnými procedúrami, podvodnými masážami, elektroterapiou, magnetoterapiou, reflexnými i klasickými masážami poskytujú Piešťany ideálnu kombináciu blahodarných účinkov na ľudský organizmus.

So zdravím však súvisí aj vyše 50 ročná tradícia výroby zdravotníckych zariadení vo firme Chirana Piešťany, ktorej nasledovníkom je aj Chirana Progress – výrobca vodoliečebných a elektroliečebných zariadení, inhalátorov, parafínových kúpeľov a masážnych ležadiel.

Srdečne Vás do Piešťan i do firmy Chirana Progress pozývame.