GENERÁLNY RIADITEĽ

Ing. Igor Racík 
generálny riaditeľ
033 / 774 44 36, 0905 604 077
email: racik@chirana-progress.sk

INFORMAČNÉ SYTÉMY

Ing. Jozef Zvonár 
správca IS
033 / 795 62 66, 0907 742 211
email: racik@chirana-progress.sk

OBCHODNÝ ÚSEK

Ing. Andrej Racík 
obchodný riaditeľ
033 / 795 62 22, 0905 874 642
email: racik.andrej@chirana-progress.sk

Martina Lenovská 
vedúca predaja
033 / 795 62 51, 0918 781 197
email: lenovska@chirana-progress.sk

Martin Pazderka
obchoný referent
email: pazderka@chirana-progress.sk

Beata Blažová
referent predaja
033 / 795 62 11, 033 / 0905 719 532
email: blazova@chirana-progress.sk

OBCHODNO-TECHNICKÉ SLUŽBY

033 / 795 62 36
email: servis@chirana-progress.sk

Erik Štetka 
servisný technik
033 / 795 62 36, 0908 145 040
email: stetka@chirana-progress.sk

Roman Piterka 
servisný technik
033 / 795 62 36, 0907 773 016
email: piterka@chirana-progress.sk

ZÁSOBOVANIE

Ing. Jozef Záhradník 
vedúci zásobovania
033 / 795 62 33, 0905 438 669
email: zahradnik@chirana-progress.sk

Slavomír Danko 
zásobovanie
033 / 795 62 32, 0905 796 505
email: danko@chirana-progress.sk

Michaela Janžová
zásobovanie
033 / 795 62 32
email: chuda@chirana-progress.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing Kvetoslava Pavlovičová 
ekonomická riaditeľka
033 / 795 62 46, 0905 438 668
email: pavlovicova@chirana-progress.sk

Emília Strážovská 
vedúca ekonomického úseku
033 / 795 62 24
email: strazovska@chirana-progress.sk

Alena Uhlíková 
účtovníčka
033 / 795 62 23
email: uhlikova@chirana-progress.sk

TECHNICKO VÝROBNÝ ÚSEK

Ing. Pavol Markech 
technicko-výrobný riaditeľ
033 / 795 62 16, 0905 450 802
email: markech@chirana-progress.sk

Ing. Jozef Uhlík 
vedúci konštrukcie
033 / 795 62 26, 0908 767 518
email: uhlik@chirana-progress.sk

Rudolf Kurek 
konštruktér
033 / 795 62 37
email: kurek@chirana-progress.sk

Vladimír Benedikovič 
OTK, metrológ
033 / 795 62 17
email:vbenedikovic@chirana-progress.sk

Martin Uhlík
konštruktér, montáž elektro zariadení
email:m.uhlik@chirana-progress.sk

VÝROBNÝ ÚSEK – PREVÁDZKA PIEŠŤANY

Peter Racík 
vedúci prevádzky Piešťany
033 / 795 62 15
email: peter.racik@chirana-progress.sk

VÝROBNÝ ÚSEK – PREVÁDZKA LÚKA NAD VÁHOM

Vojtech Lányi 
vedúci prevádzky Lúka nad Váhom
033 / 778 51 32, 0905 438 670
email: laniy@chirana-progress.sk

Martina Šútovská 
dispečer
033 / 778 51 32, 033 / 795 62 27, 0915 693 845
email: sutovska@chirana-progress.sk