electra-cg-4

Celotelový galvanický kúpeľ, je prístroj určený k aplikácii liečebného prúdu z vodného prostredia na celé telo. Pri prietoku prúdu telom sa objavuje polarizácia tkanív, ktorú je možné považovať za vnútrobunečnú i mimobunečnú prechodnú poruchu dynamickej metabolickej rovnováhy. Pri tejto poruche zasahuje organizmus neurohumorálne riadenou reakciou. Prejavom tejto polarizácie je v prvom rade hyperémia prevažne vo vlásočnicovej oblasti.Celotelový galvanický kúpeľ sa najčastejšie indikuje pri:

 • Postihnutí nervovej sústavy, ako sú vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, chabé obrny a stavy zvýšenia čI zníženia dráždivosti motorických a senzitívnych nervov
 • Degeneratívnych a chronických zápalových ochoreniach pohybovopodporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, svalovom reumatizme a ostatných formách mikrokĺbového reumatizmu poúrazových stavoch
 • Vazoneurózach, kŕčoch lýtkového svalstva, syndróme nepokojných nôh, neskorších štádiách sudeckovej atrofie a pri znížení tonusu svalstva končatín

Celkový upokojujúci účinok majú tzv. Klesajúce prúdy, keď horné končatiny sú zapojené na kladný a dolné na záporný pól zdroja. Pri opačnom zapojení má aplikácia dráždivý účinok na vegetatívne nervstvo.

water-ico air-ico
24 hydromasážnych trysiek - doplnkové vybavenie
180 airmasážnych trysiek - doplnkové vybavenie

Technické parametre

Maximálny objem vane 450 l
Užitočný objem vane 320 l
Doba plnenia: užitočný objem 3,7 min
Doba vyprázdnenia: užitočný objem 2,7 min
Presnosť merania teploty vody +- 2,5 °C
Prívodteplej a studenej vody 2×1″
Maximálna teplota prívodu teplej vody 60°C
Príkon 50 VA
Napájanie 230 V / 50(60) Hz
Hmotnosť 126 kg
Rozmery v mm (d x š x v) 2500 x 960 x 920-945
Presnosť merania prúdu +/- 10% z plného rozsahu
Presnosť merania času +/- 5s / hod.
Regulácia pracovného prúdu krok 2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu max.  100 mA/s
Rozsah prúdu 0 – 1200 mA
Počet elektród 9
Možnosť voľby polarity zdroja každá elektróda
Signalizácia polarity pri každej elektróde
Maximálne výstupné napätie 24 V
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54

Subaqálna masáž – doplnkové vybavenie

Napájanie 3×400 V / 50 (60) Hz
Príkon 1150 VA
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54
Presnosť merania tlaku +- 0,02MPa
Tlak v masážnej hadici 0,18 – 0,47 MPa
Max. prietok čerpadla 135 l/min

Druhy prúdov

 • G – jednosmerný prúd
 • SM – sinus monofázam jednosmerne usmernená sínusovka 50 Hz
 • SD – sinus difáza, dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz
 • SC – sinus krátka perióda (CP), 1sec MF + 1 sec DF
 • SL sinus dlhá perióda (LP), 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 sec
 • FM – faradayov priebeh MF
 • FD – faradayov priebeh DF
 • FC – faradayov priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • FL – faradayov priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • TM – trojuholníkový priebeh MF
 • TD – trojuholníkový priebeh DF
 • TC – trojuholníkový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • TL – trojuholníkový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • CM – pílový priebeh MF
 • CD – pílový priebeh DF
 • CC – pílový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • CL – pílový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF

Výbava a funkcie

ELECTRA CG - celotelový elektroterapeutický kúpeľ 
OVLÁDANIE
Manuálne tlačidlá pre hadicu,hydromasáž a perličku
Manuálne napúšťanie keramické ventily
7" farebná dotyková obrazovka
Automaticky riadený proces podávania procedúr
Programovanie 30 vlastných programov
Séria až do 5 programov
Manuálne vypúšťanie do kanalizácie
Hygienická sprcha
PROCEDÚRY
Galvanické, diadynamické, farradayove prúdy
9 ks elektród :2 na nohy, 6 pozdĺžne, 1 chrbtová
Hydromasáž: 24 nerez trysiek s privzdušňovanímO
Subaquálna masáž s reguláciou privzdušňovaniaO
Analógový tlakomer tlaku v masážnej hadici
VZDUCHOVÁ MASÁŽ
180 ks trysiek s dúchadlom a so sušenímO
VYBAVENIE
Nerezové čerpadlo pre hydromasáž
Elektromagnetická úprava vodyO
Úplné odvodnenie hydromasážneho systému
Nerezové prvky ovladania vane
Schodík dvojstupňový
Nerezové zábradlie k schodíkuO
Stabilizačná podpera pre zábradlieO
Výškovo nastaviteľné nohy