Inhalátory Schumacher

Inhalátory pre profesionálne použitie

Naše špecifické inhalačné systémy ponúkajú ľuďom profesionálnu liečbu ochorení alebo infekcií dýchacích ciest.

Ako inhalačný špecialista poskytujeme vhodné zariadenia a inhalačné riešenia pre celú škálu respiračných ochorení, ako je napríklad CHOCHP, cystická fibróza, astma, bronchitída, sinusitída, prechladnutie a nádcha.

Rôzne ochorenia a príznaky môžu byť cielene liečené, alebo zmierňované.

Využite výhody našich profesionálnych zariadení na dosiahnutie vyšších výsledkov v porovnaní s bežnými malými inhalačnými prístrojmi.

Oblasti použitia inhalátorov
Oblasti použitia inhalátorov sú všestranné – či už na liečbu a prevenciu prechladnutia, v oblasti lekárskeho wellness alebo na terapiu závažných respiračných ochorení. S inhalačnými prístrojmi od spoločnosti Schumacher & Partner urobíte svojich pacientov šťastnejšími!

S inhalátorom od spoločnosti Schumacher & Partner ponúkate svojim pacientom rozhodujúcu výhodu liečby ich ťažkostí priamo v mieste ochorenia. Lieky alebo fyziologické roztoky môžu bez okľuk pôsobiť tam, kde sú potrebné. To pomáha predchádzať prechladnutiu, ale aj závažné ochorenia dýchacích ciest, ako sú astma, mukovicidóza, CHOCHP, zápal prínosových dutín a chronická bronchitída, možno liečiť pomocou fyziologických roztokov a liekov špeciálne predpísaných lekárom.

Pozrite sa späť na

Produktový katalóg