Séria Niagara

Niagara je výrobok pozostávajúci z katedry strekov, ktorá tvorí základnú časť prístroja a z kruhovej sprchy, sedacej sprchy, ktoré tvoria doplnkové zariadenia. Ich vzájomným prepojením získavame zariadenie schopné poskytovať kompletné mimo vaňové liečivé procedúry. Kruhová sprcha a sedacia sprcha sú z pohľadu objednávania výrobku považované za doplnkové vybavenie výrobku.

Pozrite sa späť na

Vodoliečba