101 airmasážnych trysiek

Produkt má ako doplnkové vybavenie 101 airmasážnych trysiek.