4 x 13 airmasážnych trysiek

Ako doplnkové vybavenie si môžete zvoliť 4 x 13 airmasážnych trysiek.