44 airmasážnych trysiek

Produkt má ako doplnkové vybavenie 44 airmasážnych trysiek.