Končatinový galvanický kúpeľ, je prístroj určený k aplikácii liečebného prúdu z vodného prostredia na horné a dolné končatiny. Pri prietoku prúdu z končatiny do končatiny sa objavuje polarizácia tkanív, ktorú je možné považovať za vnútrobunečnú I mimobunečnú prechodnú poruchu dynamickej metabolickej rovnováhy. Pri tejto poruche zasahuje organizmus neurohumorálne riadenou reakciou. Prejavom tejto polarizácie je v prvom rade hyperémia prevažne vo vlásočnicovej oblasti.Končatinový galvanický kúpeľ sa najčastejšie indikuje pri:

 • Postihnutí nervovej sústavy, ako sú vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, chabé obrny a stavy zvýšenia čI zníženia dráždivosti motorických a senzitívnych nervov
 • Degeneratívnych a chronických zápalových ochoreniach pohybovopodporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, svalovom reumatizme a ostatných formách mikrokĺbového reumatizmu poúrazových stavoch
 • Vazoneurózach, kŕčoch lýtkového svalstva, syndróme nepokojných nôh, neskorších štádiách sudeckovej atrofie a pri znížení tonusu svalstva končatín

Celkový upokojujúci účinok majú tzv. Klesajúce prúdy, keď horné končatiny sú zapojené na kladný a dolné na záporný pól zdroja. Pri opačnom zapojení má aplikácia dráždivý účinok na vegetatívne nervstvo.

air-ico
4 x 13 airmasážnych trysiek - doplnkové vybavenie

Technické parametre

Maximálny objem vaničky na noy 2×27 l
Užitočný objem vaničky na nohy 2×14,5 l
Maximálny objem vaničky na ruky 2×24,5 l
Užitočnýobjem vaničky na ruky 2×13 l
Prívodteplej a studenej vody 2×3/4″
Maximálna teplota prívodu teplej vody 60°C
Príkon 2300 VA
Napájanie 230 V / 50(60) Hz
Hmotnosť 56 kg
Rozmery v mm (d x š x v) 1280 x 950 x 950-975
Presnosť merania prúdu +/- 10% z plného rozsahu
Presnosť merania času +/- 5s / hod.
Regulácia pracovného prúdu krížneho krok max 0,2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu krížneho max. 4 mA/s
Regulácia pracovného prúdu vo vaničke krok 2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu vo vaničke max. 50 mA/s
Rozsah prúdu v jednej vaničke 25 – 500 mA
Rozsah krížneho prúdu 0 – 30 mA
Počet elektród 9
Možnosť voľby polarity zdroja každá elektróda
Signalizácia polarity pri každej elektróde
Maximálne výstupné napätie 24 V
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54
Perlička
Príkon 200 VA

Druhy prúdov

 • G – jednosmerný prúd
 • SM – sinus monofázam jednosmerne usmernená sínusovka 50 Hz
 • SD – sinus difáza, dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz
 • SC – sinus krátka perióda (CP), 1sec MF + 1 sec DF
 • SL sinus dlhá perióda (LP), 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 sec
 • FM – faradayov priebeh MF
 • FD – faradayov priebeh DF
 • FC – faradayov priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • FL – faradayov priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • TM – trojuholníkový priebeh MF
 • TD – trojuholníkový priebeh DF
 • TC – trojuholníkový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • TL – trojuholníkový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • CM – pílový priebeh MF
 • CD – pílový priebeh DF
 • CC – pílový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • CL – pílový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF

Výbava a funkcie - Electra

ELECTRA 4 - komorový elektroterapeutický kúpeľ 
OVLÁDANIE
Manuálne vzduchové tlačidlá
Manuálne napúšťanie-keramické, nerezové ventily
Termostatická batéria
7" farebná dotyková obrazovka
Programovanie 30 vlastných programov
Séria až do 5 programov
Manuálne vypúšťanie do kanalizácie
Hygienická sprchaO
PROCEDÚRY
Galvanické, diadynamické, farradayove prúdy
8 Elektród 8 vo vaničkách 1 elektróda suchá
VZDUCHOVÁ MASÁŽ
4 x 13 vŕtaných trysiek s dúchadlomO
VYBAVENIE
Úplné odvodnenie hydromasážneho systému
Nerezové prvky ovladania vane
Výškovo nastaviteľné nohy

Výbava a funkcie - Electra bez elektroterapie

ELECTRA 4 - komorový kúpeľ bez elektroterapie 
OVLÁDANIE
Manuálne vzduchové tlačidlá
Manuálne napúšťanie-keramické, nerezové ventily
Termostatická batéria
Manuálne vypúšťanie do kanalizácie
Hygienická sprchaO
PROCEDÚRY
VZDUCHOVÁ MASÁŽ
4 x 13 vŕtaných trysiek s dúchadlomO
VYBAVENIE
Úplné odvodnenie hydromasážneho systému
Nerezové prvky ovladania vane
Výškovo nastaviteľné nohy