siet_resize

Perličkový rošt je určený pre podávanie jemne dráždivých foriem masáže pod vodou na celé telo pomocou stlačeného
vzduchu, alebo plynu. Konkrétne použitie ako aj dĺžku procedúry určí ošetrujúci lekár.
Výrobok je riešený ako prenosný, k pripojeniu na centrálny rozvod tlakového vzduchu, alebo plynu. Masážny účinok vytvárajú
bublinky vzduchu, alebo plynu, ktoré unikajú z hadičky s viac ako 2000 otvormi. Veľmi jemná masáž pomocou mikrobubliniek
umožňuje použitie aj u pacientov s chorobami srdca.

Technické parametre

Optimálny prevádzkový tlak vzduchu, alebo plynu privádzaného do roštu 50 – 150 kPa
Optimálny prietok vzduchu, alebo plynu pri danom tlaku 15 – 30 l/min
Spotreba vzduchu, alebo plynu pri 150 kPa 30 l/min ± 20%
Hmotnosť 4 kg