Magner Plus

Prístroj pre terapiu nízkofrekvenčným magnetickým poľom:

  • nezávislé kanály
  • spolupracujeme s klasickými solenoidalnými aplikátorom magnetického poľa
  • max. výkon 2,5 mT
  • počet výstupov pre pripojenie aplikátorov – 4
  • rozsah frekvencie 2-60 Hz

Pozrite sa späť na